Planter, Kvæg, Svin

Ikke umiddelbart udsigt til forlænget frist for udbringning af flydende husdyrgødning og affald i 2020

En våd sommer og efterår kan udløse en forlængelse af fristen for udbringning af flydende husdyrgødning til vinterraps og fodergræs.