Honningurt

Planter

Efterafgrødearterne olieræddike, gul sennep og honningurt kan hæmme ukrudt

Efterafgrøder kan konkurrere mod ukrudt om lys og næringsstoffer, og derfor kan en tidligt og veletableret efterafgrøde hæmme ukrudt.