Økonomi og ledelse

SKATM-2022-19-10. Ikke retskrav på 15 pct. regel. Særlig omstændigheder

Højesteret tiltræder Landsrettens afgørelse om, at der ikke på gaveområdet gælder et retskrav på at anvende 15 pct. reglen. Højesteret tiltræder også, at skattemyndigheden var berettiget til at fastsætte handelsværdien af ejendommen til 5 mio. kr.