Planter

Husk at bruge personlige værnemidler ved håndtering af mikronæringsstoffer, specielt mangan

Ved håndtering af mangan udsættes landmænd kun for påvirkning af mangan i kort tid, men bør alligevel omgås midlerne med omtanke. Overvej brug af værnemidler.