Økonomi og ledelse

SKATM-2016-30-18. Salg af bortforpagtet landbrugsjord var et momsfrit salg af en byggegrund

Salget af landbrugsjord omfattet af en lokalplan, som har været anvendt til både momspligtig og momsfri virksomhed, var momsfrit, da jorden i perioden fra lokalplanens ikrafttræden til salget af arealet alene har været anvendt til momsfritaget udlejning.