Vurdering af arealer med høj naturværdi

Der er udkommet en opdateret rapport fra Aarhus Universitet som beskriver HNV parametre.