Økonomi og ledelse

SKATM-2022-31-01. Satser og beløbsgrænser 2021/2022

Satser og beløbsgrænser 2021/2022 med gældende satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen er et overskueligt opslagsværk, der kan anvendes som hjælperedskab ved opgørelse af skatte- og momsregnskaber eller rådgivning relateret hertil.