Økonomi og ledelse

SKATM-2017-21-03. Fradrag for ydet kost til landbrugsmedhjælpere. Værdi af forbrug af egne produkter for landbrugere. Indkomstår 2018

Vejledende satser for normaludgiften pr. kostdag for landbrugere mv., der har medhjælpere, og beskatning af forbrug af egne produkter for landbrugere for indkomståret 2018.