Økonomi og ledelse

SKATM-2017-30-16. Ændring af momsloven – tvangsauktioner – hvem skal betale momsen

En ændring af momsloven betyder, at det fra den 1. juli 2017 vil være fogedretten, der har pligt til at indbetale momsen ved momspligtige salg, der sker ved tvangsauktioner.