Økonomi og ledelse

SKATM-2020-13-28. Overgang mellem skattemæssigt transparente virksomheder. Tinglysningsafgift

En fast ejendom blev overdraget fra et I/S til et skattemæssigt transparent P/S. Der skulle betales tinglysningsafgift, idet overdragelsen ikke var omfattet af den begunstigende bestemmelse i tinglysningsafgiftslovens § 6a.