Økonomi og ledelse

SKATM-2016-13-30. A/B aktie generationsskiftemodel ødelagt af tvivlsomt bindende svar.

Et selskab fik et stort kapitalindskud fra den ene investor. Kapitalindskuddet skulle kompenseres via en forlods udbytteret forrentet med 3 %. Skatterådet krævede en væsentlig højere forrentning.