Økonomi og ledelse

SKATM-2016-14-17. Ugyldig afgørelse. SKATs varslingsfrist på 3 mdr. for ansættelsesændring var ikke overholdt

Landsskatteretten fandt ikke, at 3 mdr. fristen for SKATs ansættelsesændring var overholdt, ved at SKAT udsendte et nyt varslingsbrev for at rette op på en mangelfuld begrundelse i det første varslingsbrev.