Kvæg, Natur og vandmiljø

Svovlsyreforsuring i kvægstalde