Planter

Vinterrapssorternes modtagelighed for lys bladplet vurderet ud fra stængelangreb 2021

God sammenhæng mellem bladangreb i foråret og angreb på stænglerne senere.