Økonomi og ledelse

SKATM-2023-19-21. Ej nedsat gaveafgift på udlejet stuehus. Succession.

Højesteret finder, at der ikke er nedsat gaveafgift på et udlejet stuehus på en landbrugsejendom, da udlejning til beboelse ikke er en del af landbrugsvirksomheden, hvorfor der ikke er adgang til nedsat gaveafgift på stuehuset.