Økonomi og ledelse

SKATM-2015-21-15. Erhvervsdrivende. Forskellige skønsposter. Værdiansættelse for indkomståret 2016

SKAT har for 2016 fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler.