Etablering af roer til foder og bioenergi

Da roer til foder/bioenergi har det største udbyttepotentiale, bør deres etablering have første prioritet, så snart jorden er tjenlig.