Kvæg, Planter

Rapport om fosforbalancer og type 2-korrektioner i malkekvægsbesætninger