Kvæg

Effekt af gærtilsætning på foderoptagelse, mælkeproduktion, gødnings- og urinvariable hos malkekøer under praksisforhold