Jura

P 01-16 Folkepensionens grundbeløb - fremførte underskud - selvstændig erhvervsdrivende

Fremførte underskud af selvstændig virksomhed i den personlige indkomst kan ikke fratrækkes i indtægtsgrundlaget for beregning af folkepensionens grundbeløb.