Jura, Økonomi og ledelse

P 7-22 Arbejdsskade – oplysningspligt – tilbagebetaling

Tilbagebetaling som følge af, at tilskadekomne havde undladt at give oplysninger om ændringer i erhvervsmæssige forhold.