Økonomi og ledelse

SKATM-2018-13-14. Lempelse af reglerne om medarbejderaktier, vedtaget den 26. april 2018 med virkning fra 1. jan. 2018

Nyt lovforslag giver selskaber ret til at tildele medarbejdere medarbejderaktier til en værdi af 20% af medarbejderens årsløn. Betingelsen er, at ordningen tilbydes 80% af selskabets medarbejdere.