Økonomi og ledelse

Nye rentefrie momslån - ansøgninger er åben i perioden 17. marts – 14. april 2021

Virksomheder, der afregner moms kvartalsvist eller halvårligt har nu mulighed for at ansøge Skattestyrelsen om et rentefrit lån svarende til den angivne moms for 3. og 4. kvartal 2020 eller 1. og 2. halvår 2020.