Jura

Særligt om forvaltningens tilsyn på din ejendom

Retssikkerhedsloven regulerer, hvordan offentlige myndigheder skal foretage tilsyn, herunder hvornår en myndighed kan komme på tilsynsbesøg uden varsel. Reglerne er opdelt efter, om tilsynet vedrører steder, hvor offentligheden har adgang eller ej, og efter om undersøgelsernes formål er at fastsætte straf eller ej.