køer i en stald

Planter, Kvæg, Fjerkræ, Grise, Øvrige dyr

Type 2 korrektion for fosfor er blevet mere interessant

Kvægundtagelsen udløber fra planperioden 2024/2025. Derfor er det endnu mere interessant at anvende egne tal for kvælstof og fosfor i husdyrgødning – en type 2 korrektion. Type 2 korrektion er dog ikke for alle, og dokumentationen skal være i orden.