Planter, Natur og vandmiljø

Planering som dræningsvirkemiddel - markforsøg og landmandserfaringer