Vedtagelse af lov om ægtefællers økonomiske forhold

Den nye lov træder i kraft 1. januar 2018 og har stort set samme indhold som lovforslaget. Loven viderefører dermed hovedelementerne i den gældende ordning.