Kvæg

Beregning økonomien i at fodre med fedt

Økonomien i at fodre med fedt til malkekøer kan beregnes i en regnearksmodel, der bruges i kombination med DMS Foderplan.