Økonomi og ledelse

SKATM-2016-30-34. Momspligt – salg af bebygget ejendom – afgiftspligtig person – byggegrund

Landsskatteretten ændrer delvist SKATs bindende svar om momspligt på salg af byggegrunde / bygninger. Salg af byggegrund anvendt til momspligtig virksomhed var momspligtigt, mens en bebygget grund ikke kunne anses som en byggegrund.