Kvæg

Fokus på ventilation i kvægstalden

En for høj staldtemperatur kombineret med ringe luftskifte giver dårlig komfort for køerne. Overbelægning forøger problemet og stresser dem yderligere.