Økonomi og ledelse

SKATM-2017-04-03. Opsat vedligeholdelse. Nyerhvervet udlejningsejendom. Procentregel eller faktisk levetid.

Der kunne ikke foretages fradrag for alle udgifter til renovering af en udlejningsejendom, men der blev alene godkendt fradrag for vedligeholdelsesudgifter svarende til 25 % af den årlige lejeindtægt.