Økonomi og ledelse

SKATM-2015-04-01. Stålsilo betegnet som amerikanersilo skal anses for en bygning. Korntørringsanlægget i siloen skal anses for et driftsmiddel

Landsskatteretten fandt, at en amerikanersilo skal afskrives som en bygning, og et korntørringsanlæg i siloen skal anses for et driftsmiddel.