Jura, Økonomi og ledelse

P 1-24 – Arbejdsskade – befordring til og fra arbejde

Skader, der sker under befordring til og fra arbejde, kan være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvis befordringen må anses som et led i arbejdet eller er i arbejdsgivers interesse.

Analyse

03. maj 2024

 Opdateret 03. maj 2024