Økonomi og ledelse

SKATM-2017-00-08. Rentetilskrivninger til aktionærlån

SKAT ændrer praksis, således at rentetilskrivninger til et aktionærlån ikke anses for et nyt aktionærlån, hvis renterne betales inden udløbet af selskabets selvangivelsesfrist for det indkomstår, som renterne vedrører.