Planter

Strategi for bekæmpelse af ukrudt i vintersæd skal være langsigtet

Der er nødvendigt med en langsigtet strategi for at forebygge opformering af ukrudt og at anvende de kemiske midler på en måde, der forebygger udvikling af herbicidresistens.