Planter

Eftervirkning af efterafgrøder 2021

N-min efter efterafgrøder følger samme udvikling som N-min efter bar jord og vintersæd, og kvælstofbehovet i vårsæd efter efterafgrøder skal fagligt korrigeres som angivet i prognosen forudsat, at eftervirkningen forud for prognosen er beregnet korrekt.

Analyse

23. marts 2020

 Opdateret 22. marts 2021