Jura, Økonomi og ledelse

P 38-23 Klagefrist – digital klage – upåregnelig forsinkelse

Principmeddelelsen fastslår, at når der er tale om en klage, som sendes digitalt, må borgeren i almindelighed have en berettiget forventning om, at klagen er tilgængelig i myndighedens digitale postkasse inden for ganske kort tid.