Natur og vandmiljø, Økonomi og ledelse

Nyt værktøj samler de vigtigste naturkort

Naturkortet skal hjælpe med at belyse de vigtigste naturværdier på bedriften og give et bedre overblik over fremtidige indsatser og fokusområder.