Økonomi og ledelse

SKATM-2016-11-08. Ikke erhvervsmæssig virksomhed ved fiskeri og udlejning af redskabsskur. Efterbeskatning af opsparet overskud i virksomhedsordningen

Byretten fandt ligesom Landsskatteretten, at virksomhed med fiskeri og udlejning af redskabsskur ikke kunne anses for erhvervsmæssigt drevet, da fiskeriet og udlejningsvirksomheden var af underordnet omfang.