Økonomi og ledelse

SKATM-2021-18-01. Fradrag for omkostninger ved overkurslån

SEGES har fået Skatterådet til at tiltræde, at personer har fradrag for omkostninger ved overkurslån, KGL § 22, stk. 1.