Jura, Økonomi og ledelse

P 14-22 Beregning af fleksløntilskud – fritvalgsordning og ferietillæg

Principmeddelelsen fastslår, at udbetalinger fra fritvalgsordninger og søgnehelligdagskonti, samt udbetaling af ferietillæg og feriedifference er lønindtægter, skal indgå i beregningen af fleksløntilskuddet i forbindelse med udbetalingen.