Jura, Økonomi og ledelse

P 36-20 Praksis for behandling af selvstændiges ansøgning om hjælp til forsørgelse

Ankestyrelsen har samlet en række tidligere principmeddelelser om selvstændigt erhvervsdrivendes ret til hjælp til forsørgelse i én samlet principmeddelelse.