Økonomi og ledelse

SKATM-2016-30-13. Moms ved udlejning mellem interesse og ikke-interesseforbundne parter

Dette bindende svar fastslår, hvorledes momsgrundlaget skal opgøres ved momspligtig udlejning til både interesseforbundne og ikke-interesseforbundne parter.