Planter

Forsøg med separation af afgasset gylle med naturlig sedimentation og skruepresning