Økonomi og ledelse

SKATM-2020-13-07. Selskabs køb af aktiv i hovedaktionærens personlige interesse. Så galt kan det gå!

Et hovedaktionærselskab X købte en sportsbil for 7,5 mio. kr. Eneste bruger var hovedaktionæren A. A og X beskattedes både af selskabets underskud og værdien af at have bilen til rådighed, uanset at der var betalt leje, og bilen solgtes med overskud.