Planter

Forsøg med bladlusbekæmpelse i vårbyg

Der er i forsøgene ikke tabt udbytte ved at vente til tærsklen blev overskredet.