Planter

Sammenligning af jordprøveudtagning efter grid-princippet og efter SoilOptix

En kortlægning af jordens tekstur, reaktionstal og næringsstofindhold viser, at en traditionel udtagning af jordprøver i grid og kortlægning med SoilOptix er lige nøjagtige.