Jura

Ny vejledning om ekspropriation efter planloven

Vejledningen handler især om de betingelser, der gælder for at ekspropriere efter planloven fra 1. januar 2019. Herudover er der et kort afsnit om klageadgang og om taksationsmyndighedernes afgørelse om erstatning.