Jura

P 17-19 Arbejdsskade – fleksjob – selvstændig erhvervsdrivende

Hvordan beregnes tab af erhvervsevne for personer, som er visiteret i fleksjob, og som samtidig har indtægt som selvstændig erhvervsdrivende?