Jura, Økonomi og ledelse

P 12-22 Ressourceforløbsydelse

Principmeddelelsen fastslår, at udbetaling for feriedage og søgnehelligdage skal fradrages i ressourceforløbsydelsen, hvis personen er i et ansættelsesforhold ved overgangen til et jobafklaringsforløb. Udbetaling for feriedage og søgnehelligdage fradrages altid efter den lempeligere fradragsregel om lønindtægt. Fradraget kan kun ske i udbetalingsmåneden.